Avís Legal


Benvingut a la pàgina web de Griñó Ecologic | Gestión Integral de Residuos y Energías Renovables. A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el paper d'Usuari de la mateixa i, per tant, l'acceptació de les clàusules detallades en aquest document.

Identificació
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.grinyo.com és un domini propietat de Griñó Ecologic, SA amb NIF A25530163, domicili en Historiador Josep Lladonosa, 2 25002 Lleida, telèfon 973279056 i mail grinyo@grinyo.com. La societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 835, Llibre 0, Foli 81, Full L-15865.

Disposa de totes les autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució dels serveis:

- Autorització com a Operador a nivell Nacional: emmagatzematge, tractament, valorització i/o eliminació de residus.
- Autorització com Transportista de Residus Perillosos i No Perillosos a nivell nacional.
- Autorització com a Agent de Residus.
- Autorització com Negociant de Residus.

Normes d'utilització
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d'aquest lloc web, així com dels continguts i serveis als quals accedeixi des del mateix, respectant la Llei aplicable en cada moment, la moral, els bons costums i l'ordre públic, així com respectar els altres Usuaris.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual
Aquesta pàgina web i la informació i/o elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Griñó Ecologic i/o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa de Griñó Ecologic.

Responsabilitad
La nostra intenció és la d'oferir una pàgina web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. Tanmateix, l'informem que no podem garantir l'accés continuat o que la pàgina es pugui trobar impedida o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Griñó Ecologic no és responsable de la informació o altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers que puguin ser accessibles a través d'aquesta web mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Qui utilitza aquesta web, ho fa pel seu propi compte i risc. Griñó Ecologic no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Errors o omissions que pugui patir el contingut d'aquest web o altres als quals es pugui accedir a través d'ella.
- La utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació facilitada en ella.
- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
- Intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
- Ús indegut o inadequat d'aquest Lloc Web.
- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

L'Usuari, en cas de causar danys i / o perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest Lloc Web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'Usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l'ús per la seva part de "bots", "spyware" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament d'aquest Lloc Web.

Política de protecció de dades
En aquest lloc web no es recullen dades personals.

Llei aplicable i jurisdicció
La Llei aplicable en cas de conflicte o disputa en relació a la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com a qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús d'aquesta web, serà l'espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita d'aquest web, Griñó Ecologic i l'Usuari acorden sotmetre, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals espanyols.
Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de Griñó Ecològic que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.

Accepto